Undervisning i arbetslag på Irland

Under många år har undervisning i arbetslag på Irland varit en relativt underanvänd och undervärderad metod som inlärningsstöd. I OECD:s internationella undersökning och undervisning och inlärning (TALIS, 2009) i 24 länder visade det sig att den metod som används minst av vanliga lärare på sekundärnivå när de samarbetar med varandra är undervisning i arbetslag i klassrummet. I den senaste TALIS-undersökningen (2013) betonas att undervisning i lärarlag kan användas för att ge stöd till läraren och till eleverna, samtidigt som den relativt låga användningsgraden inom många områden betonas.

I Irland finns en fastställd och bekräftad policy där man uppmuntrar till undervisning i arbetslag, vilket innebär att två lärare undervisar klassen samtidigt. Undervisning i arbetslag betraktas nu som ett sätt att uppfylla flera olika utbildningsmål. Engagemanget inom olika områden för undervisning i arbetslag fortsätter att förflyttas från specialundervisning/inkluderande undervisning till fortbildning för lärare och chefer, och även som självutvärdering för hela skolan.

Främst ger undervisning i arbetslag stöd till elever i extra behov av hjälp (av många olika orsaker som omfattar avhopp från skolan, funktionsnedsättning, sociala svårigheter och andra identifierade funktionsnedsättningar) vilket ger ett öppnare klassrum med möjlighet till dialog och bättre inlärning på arbetsplatsen och inlärning av hög kvalitet på arbetsplatsen.

Samtidigt som elevernas inlärning och möjligheter att förbättra sin situation lyfts fram, kan även undervisning i arbetslag ge lärarna stöd i deras fortbildning, och även göra att de vid mer krävande omständigheter i skolan väljer att arbeta kvar.

Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :