OSCAILT-NÄTVERKET

Oscalit-nätverket för skolledare inrättades i Limerick 2009 för att främja allmänhetens användning av skolans lokaler, för att på så sätt kunna erbjuda eleverna ett omfattande tjänsteutbud under och efter skoltid. Nätverket har fungerat som stöd för rektorer som stödjer varandra och utbyter erfarenheter för att hantera avhopp från skolan och ofördelaktiga utbildningssituationer.

Limerick är Irlands tredje största stad och har en stor andel invandrare samt många områden på den nedre delen av den socioekonomiska skalan, vilket har lett till att många skolor deltar i DEIS-programmet. Föräldrarnas utbildningsnivå är låg, och även barnens och ungdomarnas slutbetyg är låga. En hög arbetslöshet (100 % i vissa områden) gör att utbildningssituationen i vissa fall är extremt ofördelaktig. Det finns ett stort behov av terapeutiska tjänster för barn på grund av den höga andelen barn med bristande muntlig språkutveckling samt känslomässiga och beteendemässiga problem. Stadens förhållanden som beskrivs ovan kräver en omfattande metod som inkluderar hela samhället för att lösa problemen med ofördelaktiga utbildningssituationer och för kapacitetsuppbyggnad hos lärare och skolledare.

I Oscalit-nätverket för skolledare kan rektorer träffas i en trygg miljö där de kan stötta varandra och dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i ofördelaktiga utbildningssituationer. De kan dela med sig av bästa praxis, ansöka gemensamt om finansiering och hitta lösningar, inte bara mellan partnerskolor utan även för att skapa en bättre kommunikation med organ och skolor utanför nätverket. I skolorna delar man med sig av erfarenheter samtidigt som man får stöd från nationella och lokala myndigheter. Man vet att hindren för förbättrade resultat inom skolan i Limerick beror på större problem som ligger utanför utbildningssystemet. Lösningen finns därmed inte bara i utbildningssystemet utan man måste även arbeta inom andra områden, genom myndighetsöverskridande projekt och med ett tydligt kommunikationsforum samt engagemang från andra aktörer.

Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :