ELIOT BANK-SKOLANS SJÄLVUTVÄRDERING

Brittiska Ofsted (motsvarande Skolinspektionen) presenterar orsakerna till de enastående resultaten i Eliot Bank-skolan på primärnivå. Skolan har utvecklats tillförlitliga system för övervakning och utvärdering så att man vet vad som fungerar bra och vad som kan förbättras ytterligare. Skolans utvärderingsprocess omfattar ett stort antal aktörer och strategier, men huvudfokus ligger hela tiden på eleverna för att nå bästa möjliga resultat. Skolundervisningen ändras hela tiden för att minska utbildningsklyftan för de elever som riskerar att missa målen för sin åldersgrupp.

Filer
Example
Typ
Document
Land
Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Ingen finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :