VÄGAR TILL FRAMTIDEN (PARCOURS AVENIR)

Den här nya inriktningen utvecklades i Frankrike och innebär att eleverna på ett bättre sätt kan förstå den ekonomiska och yrkesmässiga världen, att de blir medvetna om olika typer av yrken och utbildning, att de kan förbättra sin känsla av engagemang och initiativ och att de själva kan forma den väg som de vill ta i utbildning och yrkesliv.

Varje elev från första till sista året på sekundärnivå (i åldrarna 11–18 år) följer den här utbildningsinriktningen.
Det gör det möjligt för eleverna att

  • förstå den ekonomiska och yrkesmässiga världen,
  • vara medvetna om olika typer av yrken och utbildning,
  • förbättra sin känsla av engagemang och initiativ,
  • forma den väg som de vill ta i utbildning och yrkesliv.

Under den obligatoriska skolgången beaktas kunskaper och färdigheter som eleverna samlat på sig på vägen vid bedömningen av vilka kunskaper de har i grundläggande ämnen, färdigheter och kultur. 

Vägen förenklas av det digitala verktyget FOLIOS där elevernas framsteg genom primär- och sekundärutbildning kan följas upp och dokumenteras.

Detta initiativ passar i ett europeiskt sammanhang där man vill främja livslång vägledning enligt resolutionen om bättre integrering av livslång vägledning i strategierna för livslångt lärande, som antogs den 21 november 2008. I resolutionen görs en särskild rekommendation till medlemsstaterna om att förbättra medborgarnas färdigheter när det gäller att inhämta information under hela livscykeln.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen