INITIATIV FÖR BÄTTRE LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET

Maltesiska initiativ för elevstöd för att förbättra läs- och skrivkunnigheten regleras enligt den nationella strategin för läs- och skrivkunnighet för alla, där man vill samordna befintliga nationella program som har omfattat mer än 8 000 studenter per år. Skolorna kan planera och genomföra sina egna stödprojekt för läs- och skrivkunnighet för de elever och studenter som är i behov av detta. Initiativen finansieras genom olika bidrag, främst från lokala myndigheter.

Följande är exempel på maltesiska initiativ som nyligen genomförts för att förbättra läs- och skrivkunnigheten.

1) Skapa bibliotek hemma och i klassrummet:  Syftet med detta initiativ är att öka och förbättra läsmaterialet i grundskolebiblioteken. Man har köpt in spännande och tilltalande material både på maltesiska och på engelska. Utgående från detta har en nationell kampanj genomförts genom föräldramöten på skolor och genom en tillgänglig onlinepolicy för att uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare att engagera sig genom att läsa för sina barn hemma.  Totalt har 2 225 elever i 126 klassrum på 20 grundskolor i Malta och Gozo deltagit i programmet Aqra Kemm Tfla. 11 500 böcker har delats ut i dessa klassrum.

Under programmets första fas deltog 16 grundskolor som utsetts av utbildningsministeriets nationella byrå för läs- och skrivkunnighet. Böckerna omfattar både skönlitteratur och facklitteratur på maltesiska och på engelska. Varje bok har graderats efter barnets läsålder och färgkodats. Läsrapporter har skapats för att lärarna ska kunna bedöma barnens läsnivå. Det främsta syftet med projektet var att göra läsupplevelsen njutbar och givande. Skolorna fick riktlinjer kring bästa praxis för att använda sig av kunniga läsare i klassrumsbiblioteken. Böckerna delas ut av bibliotekarierna och läsningen kontrolleras av lärarna i klassrummet.

I många skolor är biblioteken öppna under lektionstid och på raster. Under särskilda omständigheter välkomnar biblioteken elever med extra behov eller med sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter så att de kan delta i läsning och interaktiva aktiviteter. Under rasterna är biblioteken öppna för alla elever.

2) L-Ambaxxatur tal-Qari/Läsambassadörsprojekt: Genom utbildningsministeriet har man utsett lokala representanter som ska uppmuntra till läsning i skolorna genom organiserade evenemang för olika klasser. Representanterna delar med sig av sina erfarenheter av läsning och fungerar som förebilder för att uppmuntra till en positiv inställning till att läsa böcker.

Totalt har 1 905 elever i 32 skolor och centrum i Malta och Gozo deltagit i läsambassadörsprogrammet. 34 läsambassadörer har deltagit i programmet och 984 böcker har delats ut i klassrumsbibliotek under aktiviteterna.

Typ
Praxis
Land
Malta
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen