ARANY JÁNOS-PROGRAMMEN

Syftet med Arany János-programmen i Ungern är att hjälpa missgynnade elever i deras fortsatta utbildning och se till att de går ut skolan med ett slutbetyg så att de kan fortsätta studera på universitetet eller ta sig in på arbetsmarknaden.

Det första Arany János-programmet som utformats för begåvade missgynnade elever lanserades 2000 (AJTP). Några år senare, 2004, utformades ytterligare två program för ännu mer missgynnade elever (AJKP, AJKSZP).

Programmen genomförs på institutioner för sekundärutbildning, i samarbete med elevhem. Sekundärutbildningar med bra resultat kan tillsammans med elevhem ansöka om att delta i AJTP (under 2012 deltog totalt 36 institutioner i programmet). Elevhemmen kan även ansöka om AJKP själva (under 2012 deltog 13 elevhem i programmet). Tillsammans med yrkesutbildningsinstitutioner kan studenthem ansöka om AJKSZP-program (under 2012 fanns det 17 sådana samarbeten i programmet).

Institutionerna som får stöd ska rekrytera missgynnade elever som uppfyller programmets krav, tillhandahålla plats för dem på elevhemmet under studierna och inrätta stödprogram för dem i områden som rör inlärning och social integrering. De elever som antas till programmen kan placeras i särskilda klasser eller i vanliga skolklasser. De undervisas av lärarna från de vanliga institutionerna. Eleverna har individuella utvecklingsplaner som undertecknats av dem själva och av föräldrarna. Eleverna bedöms regelbundet och bedömningsresultaten förs in i den individuella utvecklingsplanen.

Programmen har visat sig ge goda resultat och institutionerna gillar dem, delvis eftersom de får extra pengar för dem men också för att de ger en social och pedagogisk upplevelse som är bra även för vanliga elever på sekundärnivå. Även enligt externa utvärderingar har programmen visat sig fungera väl. 

De elever som löper risk att hoppa av skolan får omfattande stöd. Missgynnade och flerfaldigt missgynnade elever på sekundärutbildningarna förhindras från att hoppa av och deras kunskapsnivåer ökar samtidigt som programmet blir ett stöd i övergången mellan de olika skolnivåerna. Åtgärden främjar också de mål som fastställts enligt strategin för att minska avhopp (förebyggande åtgärder och insatser).

Syftet med Arany János-programmet för främjande av begåvningar (AJTFP) för missgynnade elever är att göra det möjligt för barn från fattiga familjer med låg utbildningsnivå att delta i sekundärutbildning på heltid för att sedan få en chans att komma in på en högre utbildning.

Syftet med Arany János-programmet för inackordering (AJFBFP) för utsatta studentgrupper är att flerfaldigt missgynnade elever, barn till föräldrar med låg utbildningsnivå, med låg inkomst, elever och barn på barnhem ska gå klart sekundärutbildningen och ta sig in på arbetsmarknaden eller studera vidare med hjälp av inackorderingsmöjligheter.

Genom Arany János-programmet för yrkesutbildning (AJVTP) för flerfaldigt missgynnade elever vill man ge elever möjlighet att få konkurrenskraftiga betyg. Detta gäller de elever som har små möjligheter att få betyg utan att delta i programmet. Enligt resultaten i rapporten ligger andelen avhopp inom AJVTP under landets genomsnitt, 13 %.

Mer än 4 000 elever som på olika sätt är missgynnade deltar i programmen.

Genomförandet är även kopplat till ungdomsgarantin. Den kvantitativa undersökningen av programmets effekter genomfördes 2014 och visade bland annat att utan programmet skulle 23 % av eleverna i AJTFP inte har deltagit i sekundärutbildningen. Av de elever som deltog i AJFBFP skulle 24 % av eleverna inte ha deltagit i sekundärutbildningen eller motsvarande yrkesutbildning och fått slutbetyg men skulle ha läst in yrkesutbildningen. Dessutom var det 28 % av eleverna som deltog i AJVTP som kanske inte skulle ha studerat vidare alls.

Typ
Praxis
Land
Ungern
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen