School Completion Programme

School Completion Programme på Irland består av flera lokala åtgärder i utsatta områden, vilket bidrar till att unga människor fortsätter att gå i skolan. Programmet gör det möjligt för lokala områden att utveckla anpassade strategier för att så många som möjligt av de elever som är i riskzonen ska fortsätta med sin utbildning. Det innebär att man i programmet riktar sig till enskilda unga människor i skolåldern, både de som går i skolan och de som hoppat av, och bidrar med stöd för att åtgärda ojämlikhet i tillgången på utbildning, deltagande och resultat. School Completion Programme är en central del av planen DEIS (Delivering Equality of Opportunity in Schools) som är ett politiskt instrument för inkluderande utbildning.

School Completion Programme baseras på lokala projekt som drivs inom ramen för den lokala förvaltningskommittén. Den lokala förvaltningskommittén består av representanter från de skolor som deltar och kan även omfatta representanter som föräldrar och andra lokala volontärer och lagstadgade tjänster. Förvaltningskommittén ansvarar för projektledningen, inklusive användningen av projektresurser och redovisningen av de offentliga medel som tillgängliggjorts av ministern för barn och ungdomsverksamhet genom barn- och familjebyrån (Tusla). Lokalt beslutsfattande är en viktig del av den här projektmodellen.

Varje år gör man inom projekten en bedömning av behoven hos ungdomar som ligger i riskzonen för att hoppa av skolan för att kunna beräkna ett förslag med åtgärder (även kallat Retention Plan).  Skolans Retention Plan består vanligtvis av många olika initiativ och typer av stöd som ges på en särskild nivå/till hela skolan/till en hel klass vid behov, i skolan, efter skolan, på fritiden och under loven. 

Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen