Skolorna Godalen och Thor Heyerdahl i Norge

För att förhindra avhopp från skolan har skolorna Godalen och Thor Heyerdahl på sekundärnivå i Norge fokuserat på att förbättra och stärka sina strategier för skolledarskap. Skolorna har inrättat flera åtgärder för att ge stöd till lärare och ungdomar.

För att förhindra avhopp från skolan har skolorna Godalen och Thor Heyerdahl inrättat flera strategier och åtgärder på ett omfattande sätt mot bakgrund av följande:

Ett engagerat och målinriktat ledarskap samt evidensbaserade metoder för skolledarskap och uppföljning.

Konkret innebär detta följande:

  • Att lärarna möter eleverna där de är, och inte där lärarna vill att de ska vara.
  • Att relationen mellan lärare och elever betraktas som grunden för en effektiv inlärning.
  • Man arbetar med två huvudregler: Att ringa hem i tid, och att anteckna skolk snabbt och korrekt.
  • Det finns ett aktivt och fungerande elevråd.
  • Eleverna fixar det själva: Detta är ett program där eleverna själva reder ut konflikter genom medling, bygger upp förtroende och skapar en bra inlärningsmiljö samtidigt som det förbättrar elevernas sociala kompetens.
  • Skolorna har inrättat nya åtgärder i samarbete med olika personer i skolorna:
  • Flera program för arbetspraktik för elever som är motiverade att genomgå lärlingsutbildning genom praktik.
  • Alternativ skolgång ger elever i riskzonen mer grundläggande kunskaper och social kompetens, motivation och inflytande. Den ger många olika alternativ som kan leda till examen, med program där man fokuserar särskilt på elevens individuella sociala behov och behörighet för yrkesprogram först och främst, och som sedan kan leda till gesällbrev efter ett antal år i yrket. Yrkesprogram är en lämplig väg att gå för de elever som tappar motivationen på grund av att de misslyckas i akademiska ämnen men ändå har praktiska färdigheter. Detta kan lägga grunden till en högre nivå av yrkeskunnande senare i livet.
  • Utbildningen omfattar till exempel de ämnesmoduler som krävs för att bli svetsare. Alternativa program minskar skolk och avhopp från skolan och bidrar till att eleverna involveras i inlärningen och i samhället på nytt, tack vare en mer lyhörd och flexibel miljö. Studenter från utbildningen berättar att den här erfarenheten gjorde skillnad och bidrog till att de blev produktiva medborgare.

Ungdomsföretag fungerar som pedagogiska verktyg för att motivera elever i riskzonen.

Typ
Praxis
Land
Norge
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen