Stödkontoret för elever och familjer

Det främsta målet med stödkontoret för studenter och familjer i Portugal är att förebygga avhopp från skolan, frånvaro och bristande disciplin. Dessutom vill man inkludera studenter och deras familjer för att uppnå bättre studieresultat. Familjernas engagemang i barnens utbildningsval har stor betydelse för den här processen.

En socialarbetare och två rådgivare arbetar tillsammans med lärare och familjer från alla skolorna i området beroende på vilka behov som finns och vilka prioriteringar man har. Eleverna hänvisas till stödkontoret av lärarna (det finns ett schema för detta), föräldrar eller vårdnadshavare, partner hos den lokala ungdomsvårdsmyndigheten eller så tar studenterna själva kontakt med kontoret.

Stödkontorsgruppen träffas varannan vecka för att diskutera ärenden och inrätta strategier (t.ex. en åtgärdsplan för studenten). Efteråt diskuteras detta med familj och lärare.

Stödkontorets främsta uppgifter är följande: hembesök, föräldrautbildning, stöd till föräldrar för att hjälpa dem med frågor vid andra institutioner, lektioner i utveckling av personliga och sociala färdigheter för elever, enskild handledning för elever med mera. 

Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående; Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen