En central stödpunkt och nätverk för avhopp i Antwerpens stad

Inom nätverket för förebyggande av avhopp finns många olika tjänster och expertkunskaper. Varje projekt är unikt och fokuserar på särskilda målgrupper samt har sin egen finansiering. Fokus ligger på att förebygga avhopp från skolan och att återintegrera elever som har hoppat av. Den centrala stödpunkten ger stöd till elever och skolor. Elever med hög frånvaro hänvisas till elevernas rådgivningscentrum som finns i skolans nätverk. Vid behov kan elevernas rådgivningscentrum ta hjälp av den centrala stödpunkten. Stödpunkten kan genom olika organisationer inrätta anpassade stödåtgärder och aktiviteter för de elever som löper risk för att hoppa av eller för de som har hoppat av.

Den centrala stödpunkten är knutpunkten för nätverket som inkluderar följande byråer och aktörer: Antwerpens kommunfullmäktige, Antwerpens utbildningsråd, skoladministrationerna, elevrådgivningscentrum, den lokala utbildningsplattformen, social omsorg, ungdomsomsorg, justitiedepartementet och poliskåren.

När det gäller processen är det vanligtvis skolorna som måste ta det första steget. Skolorna arbetar med elevrådgivningscentrum för att ge eleverna enskilt stöd. Personalen på elevrådgivningscentrum består av läkare, sköterskor, socialarbetare, psykologer och utbildare. Individuella program inrättas och man söker stöd genom individuella tjänster eller program från nätverket. Vid behov kopplas den centrala stödpunkten samman med andra stödorganisationer, till exempel följande:

  • Ungdomsledare och elevassistenter ger individuellt stöd.
  • När det krävs professionell hjälp från terapeut hänvisas eleverna till sådana tjänster.
  • Vid behov kopplas polis och rättsväsende in.
  • När det gäller skolbaserade åtgärder i samarbete med föräldrarna tillhandahåller den icke-statliga organisationen Schoolbridge, som i sin tur finansieras av kommunfullmäktige, det stöd som krävs för att hitta det bästa sättet att integrera föräldrarna i skolgemenskapen.

Antwerpens stad anordnade nätverket för avhopp och stödpunkten för att förhindra avhopp från skolan genom engagemang från aktörer och nätverksarbete mellan stadens administration och civilsamhället. Initiativens framsteg beror till stor del på följande:

  • Politiskt engagemang från kommunfullmäktige, som engagerade sig för att hantera ungdomarnas problem som skulle kunna leda till större sociala problem. Det politiska engagemanget innebär att stödet kvarstod trots ändringar i den politiska administrationen.
  • En tydlig inriktning och tillhandahållande av en tydlig och omfattande vision.
  • En gemensam vision för aktörernas engagemang som inkluderar följande: kommunfullmäktige, skolor, social omsorg, ungdomsomsorg, polisen, samt organisationer för rätts- och civilsamhälle.
  • Evidensbaserad politik genom systematisk insamling av data om indikatorer som rör avhopp från skolan, som skolk, upprepning av årskurser, andelen avhopp från skolan och demografiska förändringar.
  • Ekonomiska resurser som stöd för nätverket genom avsättning från kommunfullmäktiges ekonomiska medel, från Flanderns administration och med EU-medel.
  • En tydlig struktur med en central samordning med bas i kommunfullmäktige.
Typ
Praxis
Land
Belgien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering; Nationella regeringen