NIACE familjeundervisning

NIACE:s undersökning om familjeundervisning för England och Wales visar att de föräldrar/vårdnadshavare som deltar i familjeundervisning påverkas positivt inom en mängd olika politikområden som har betydelse för familjernas liv. Undervisningen leder sannolikt till färre avhopp från skolan tack vare den inverkan den har på familjerna och ger därmed samhället avkastning på investeringen flera gånger om.

Med så kallad familjeundervisning avses inlärningsaktiviteter som inkluderar familjens barn och vuxna, där undervisningen är avsedd för alla, och som främjar familjens intresse för inlärning.

Studier visar att föräldrarnas engagemang i skolan är mer än fyra gånger så viktigt som socioekonomisk klass när det gäller inverkan på 16-åringarnas skolresultat. Detta är mycket relevant när det gäller arbetet med att minska avhoppen från skolan eftersom många åtgärder för att avhjälpa problemet fokuserar på åtgärder som är kopplade till kunskapsnivå och socioekonomisk klass på ett sätt som är begränsat till direkta klassrumsaktiviteter. Familjeundervisning är ett väletablerat och kostnadseffektivt sätt att möjliggöra föräldraengagemang på ett sätt som direkt hanterar faktorer som kan leda till avhopp från skolan.

Genom familjeundervisningen lyfts detta fram och man betonar budskapet om att beslutsfattarna måste se bortom skolans lokaler för att minska sannolikheten för avhopp från skolan. Man behöver främst genomföra samhällsinsatser, för att sedan med hjälp av relevanta partner lyfta fram kopplingen mellan vad som händer i klassrummet och inlärningsmöjligheterna utanför skolans väggar. Det senare inkluderar aktiviteter som fungerar som stöd vid övergången från förskolan till primärutbildningen.

 För mer information om familjeundervisning, kontakta Susannah Chambers, chef för Family & Intergenerational Learning vid NIACE via e-post på Susannah.Chambers@niace.org.uk

Typ
Document
Land
Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen; Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :