INCLUD-ED FAMILJEUTBILDNING

Familjeutbildning är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna inom forskningsprojektet Includ-ed. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education om utbildning som strategi för inkludering och social sammanhållning i Europa (Europeiska kommissionen, sjätte ramprogrammet, 2006–2011).

Familjeutbildning består av familjer och andra personer i lokalsamhället som är engagerade i olika lärandeverksamheter i skolan. Lärandeverksamheterna kan vara mycket olika. Det enda villkor som måste uppfyllas är att verksamheterna definieras (innehåll, organisation samt schema) av deltagarna själva för att säkerställa att programmet direkt tillgodoser deras behov och intressen och att de är inriktade på dialog. Familjeutbildning baseras på tidigare teorier och forskning som redan har visat att främjande av kulturell och utbildningsrelaterad interaktion mellan elever och socialarbetare, och framför allt med familjemedlemmar, förbättrar elevernas resultat. Vissa familjeutbildningsprogram och program för samhällsengagemang som främjar utbildningsmässig och kulturell interaktion har lett till att elever vars familjer endast har ett fåtal böcker hemma, eller där utbildningsnivån är låg, når utmärkta skolresultat. 

I enlighet med framstående vetenskapliga metoder för inlärning bygger familjeutbildning på ett dialogbaserat tillvägagångssätt för lärande, vilket betyder att lärandeprocesser främjas genom dialoger som är jämlika och som erkänner och bygger vidare på varje människas kulturella kunskaper. De strävar efter att uppnå förändring, stärker dialogens instrumentella dimension, bygger på solidaritet, fungerar som källor för att skapa mening och främjar lika värde oavsett bakgrund.

Typ
Praxis
Land
Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Privat finansiering