Övergångsår – en omfattande utbildningsupplevelse

Övergångsåret finns i många irländska skolor och innebär att elever (i 15-årsåldern) kan få möjlighet till en omfattande utbildningsupplevelse, för att de ska kunna förbättra sina resultat och växa som personer. Övergångsåret genomförs efter att eleven har slutfört juniorcykeln (första delen av sekundärutbildningen) och innan de studerar vidare eller genomgår yrkesförberedande utbildning. Året hjälper eleverna att göra övergången från den välstrukturerade miljön i juniorcykeln till en miljö där de måste ta större ansvar för sin egen inlärning och fatta egna beslut.

Under övergångsåret deltar eleverna i aktiva inlärningsstrategier och får prova på olika saker, vilket hjälper dem att utveckla sitt kritiska tänkande och sina problemlösningsegenskaper.

Övergångsåret ska även ge eleverna möjlighet att fundera över och utveckla en medvetenhet kring värdet av utbildning för de föränderliga krav som vuxenvärlden ställer när det gäller arbete och relationer. Syftet med året är att främja elevernas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling och att förbereda dem på sina roller som självständiga, deltagande och ansvarsfulla samhällsmedborgare.

Hela skolan bör dela syftet och tankesättet som finns bakom övergångsåret. De skolor som tillhandahåller övergångsår ansvarar för att inrätta lämpliga mål och att fastställa de syften som krävs för att de ska uppfyllas.

Skolorna ska inkludera föräldrar, arbetsgivare och samhället i stort som utbildningspartner i alla programmets avseenden för att se till att programmet genomförs på ett effektivt sätt.

Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Lokal finansiering