VERKTYG FÖR FÖRÄLDRAR – STÖD FÖR FÖRÄLDRAR I SKOLGÅNGENS VIKTIGA SKEDEN

Verktygen för föräldrar kan användas för att underlätta dialogen med föräldrarna för att hjälpa dem att förstå utmaningarna som rör barnens utbildning. Verktygen för föräldrar innehåller en uppsättning verktyg som underlättar relationerna mellan skolorna och familjerna. Verktygen baseras på principen om delat ansvar – att föräldrarna ansvarar för sina barns utbildning, att skolan ansvarar för barnens utbildning och att de måste samarbeta för att skapa positiva resultat för barnen.

Verktygen för föräldrar har två huvudsakliga mål: att öka föräldrarnas engagemang för att stötta sina barn och att förbättra föräldrarnas förmåga att stötta sina barn så att de kan göra lämpliga studieval. Verktygen underlättar dialogen med föräldrarna och syftar till att hjälpa dem att förstå utmaningarna som rör barnens utbildning. Skolpersonalen får verktyg för att skapa och underlätta diskussioner med föräldrarna.

Verktygen för föräldrar används i tre olika skeden av barnens skolgång:

  1. Första året i primärutbildningen, när eleverna lär sig att läsa (verktygen för primärutbildningen).
  2. Första året på sekundärutbildningen, för att ge stöd till elevernas övergång till den nya skolan (verktygen för inledning av sekundärutbildningen).
  3. Sista året på sekundärutbildningen, för att diskutera framtida utbildningsval (verktygen för avslutande av den lägre sekundärutbildningen).

Syftet med verktygen för primärutbildningen är att förenkla dialogen med föräldrarna och att hjälpa dem att förstå utbildningsrelaterade frågor, att svara på deras frågor under första året på primärnivån och få dem att engagera sig mer i barnens utbildning. Fokus ligger på att lära sig att läsa. Lärarna bjuder in föräldrarna till skolan för att vara med vid en läslektion och sedan diskutera hur de kan hjälpa sina barn hemma.

Det finns tre frågor att diskutera med föräldrarna:

  • Hur lär vi oss att läsa och hur kan föräldrarna ge sittt barn stöd i inlärningsprocessen?
  • Hur kan föräldrarna hjälpa sitt barn att lära sig?
  • Hur kan föräldrarna få sitt barn att känna sig bekvämt i skolan och uppföra sig korrekt?

Genom verktygen för inledning av sekundärutbildningen ges stöd till föräldrar så att de ska kunna bli mer insatta i skolfrågor. Syftet med detta är att skapa dialog mellan skolan och familjerna. Verktygen är inriktade på att ge stöd till föräldrarna för att förstå skolans strukturer och system. Med hjälp av verktygen förklaras skolans organisation så att föräldrarna på ett bättre sätt kan förstå den. Dessutom finns metoder och stöd som gör att föräldrarna kan fundera över och diskutera hur de kan hjälpa sina barn att lyckas. Utbildningsverktygen som ingår gör att utbildningspersonalen kan förbereda och organisera diskussionerna.

Diskussionerna är inriktade på tre huvudområden:

  • Hur kan jag hjälpa mitt barn?
  • Hur kan jag förstå hur det går för mitt barn?
  • Slutlig bedömning.

Det finns två mål med verktygen för avslutande av den lägre sekundärutbildningen: att öka föräldrarnas engagemang för att stötta sina barn och utveckla deras färdigheter när det gäller utbildningsinriktning. Vi använder vanligtvis verktygslådan för att hjälpa arbetslagen i skolorna att få en bättre förståelse för hur man informerar föräldrarna på bästa sätt om vilka val som deras barn kan göra. Verktyget har två mål, nämligen att öka föräldrarnas engagemang för att stötta sina barn och utveckla deras färdigheter när det gäller utbildningsinriktning.

Resultat från utvärderingen av programmet visar att verktygen för föräldrar har lett till att föräldrarna i mycket större utsträckning deltar i barnens skolgång än tidigare. Detta har lett till en betydande minskning av frånvaron, färre ordningsproblem och förbättringar i utbildningsresultaten i kurser som exempelvis franska. De positiva effekterna märks inte bara när det gäller de familjer som vanligtvis är mottagliga för information från skolan, utan även när det gäller de familjer som inte känner till eller inte är lika mottagliga för traditionella kommunikationsmetoder och -principer vad gäller skolan.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Privat finansiering