Beda Hallbergs gymnasium

I detta exempel beskrivs nyskapande metoder på en gymnasieskola i Sverige – Beda Hallbergs gymnasium. Skolan erbjuder en rad olika program som skapar förutsättningar för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället. Skolan har också som mål att ge eleverna kontinuerligt stöd och minska risken för avhopp genom att arbeta hårt för att minimera skolans stängningstider och sträva mot att hålla skolan öppen under längre lov. Ett hälso- och sjukvårdsteam är också väl representerat och inbegriper kuratorer och psykologiska rådgivare, som finns där för att tillgodose ungdomarnas behov.
Beda Hallbergs gymnasium ligger i Kungsbacka. Skolan slog upp portarna 2013 som en mindre enhet med fokus på den enskilda eleven. För vissa unga vuxna i åldrarna 16–20 år kan den fysiska och sociala miljön i många skolor vara en utmaning och ett hinder för kontinuerligt lärande. Beda Hallberg är öppet för dem som söker en mindre skola där de kan känna sig trygga och bekväma.

Skolan har ett bredare syfte än att enbart förbereda eleverna för arbetslivet efter avslutad utbildning, eller för vidare studier på universitet eller högskola. Den strävar också mot att ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället.
På Beda Hallberg erbjuds samhällsvetenskapsprogrammet, som är förberedande för högre utbildning. Programmets syfte är att utveckla elevernas kunskaper om förhållandena i det svenska samhället och övriga världen, samspelet mellan den enskilda individen och samhället, och hur människors levnadsvillkor varierar över tid och rum.
Skolan lägger mycket stor vikt vid elevernas välbefinnande, som man anser är grundläggande för att lyckas. Eleverna måste ha en aktiv och positiv hållning till sitt eget lärande. Undervisningen anpassas individuellt efter elevernas behov. Stor vikt läggs vid flexibilitet och personliga relationer, liksom lärares och annan personals engagemang och fortsatta professionella utveckling.
För att minska stressen måste en tydlig åtskillnad göras mellan skola/arbete och fritid. Inga hemuppgifter förekommer, vilket delvis beror på att vissa elever saknar en uppbackande hemmiljö för att kunna göra läxor. Vissa elever behöver kontinuitet och tillgänglighet, och för dem kan långa ledigheter vara kontraproduktiva. För att tillgodose dessa behov minimerar Beda Hallberg stängningstiderna och håller öppet under vissa längre lov. Ett hälso- och sjukvårdsteam är också väl representerat och inbegriper kuratorer och psykologiska rådgivare, som finns där för att tillgodose ungdomarnas behov.
Systematiska kvalitetsutvärderingar är obligatoriska i Sverige. Varje skola måste planera, utvärdera och utveckla sitt utbildningsarbete. Lärare och elever ska vara delaktiga, och processen måste dokumenteras. Kungsbacka kommun, som är huvudman för skolan, är skyldig att se till att skolan efterlever bestämmelser och ansvarar för systematisk kvalitetsbedömning.

 

Typ
Praxis
Land
Sverige
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Översätt (Endast registrerade användare)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Översätt (Endast registrerade användare)