Tillsammans till målet

Det här projektet i belgiska Flandern har som syfte att få alla barn att lyckas i skolan och att förhindra avhopp. I projektet fokuserar man på att skapa en skolkultur och åtgärder för att undvika att elever behöver gå om årskurser.

Tillsammans till målet (Samen tot aan de meet) började som en uppföljning av forskningsprojektet Ingen ska behöva gå om en årskurs som finansierades av Antwerpens stad. Det publicerades först som en bok med alternativ till att gå om en årskurs. Projektet Tillsammans till målet resulterade i ytterligare två böcker med bästa praxis, avsedda som inspiration för skolledare, skolpersonal, lärare och andra i deras sökande efter alternativa metoder för att undvika att eleverna ska behöva gå om årskurser. Böckerna består av en internationell översikt av vetenskaplig forskning om att gå om årskurser, nya didaktiska metoder och ledningspraxis i skolor. Här finns även särskild information om hur skolorna kan tillämpa alternativ till att gå om en årskurs samt exempel på god praxis.

Målet med projektet var att samla utbildningspartner i Antwerpen för ett så kallat experiment, för att försöka minska antalet elever som går om årskurser genom att ändra det årsbaserade systemet och de homogena grupperna med hjälp av ett system där barn i åldrarna 2,5–14 år fortsätter sin skolgång utan att gå om årskurser.

I praktiken får alla skolor böcker från Antwerpens stad och uppmuntras att tillämpa den här förändringsprocessen (föreslagna metoder och praxis) i skolorna. De skolor som är intresserade får kostnadsfritt stöd att utarbeta en skolpolicy och hjälp med att skapa metoder som fokuserar på att hela skolans personal ska delta (delat ledarskap och gemensamma mål). Utöver detta får skolans ledning utbildning i ledaregenskaper (för att se till att visionen och metoden kan överföras till andra lärare och elever) för hur man hanterar hinder som kan uppstå i förändringsprocessen.

Typ
Praxis
Land
Belgien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen