Plus – framgångsrika undervisningsmetoder

Genom Plus-klassen i Portugal ges extra stöd till särskilda grupper av elever med liknande färdigheter. Åtgärden är riktad till vissa årskurser beroende på elevernas behov i första, andra och tredje cykeln på grundnivå och på sekundärnivå. Den består av Plus-klassen och Phoenix-projektet som är modeller för att skapa lektioner som ger stöd till samtliga elevers inlärning.

Plus-klassen är en parallellklass där alla elever deltar i en liten grupp. I början av skolåret är klassen tom. Under året deltar elever som är på ungefär samma kunskapsnivå och/eller har samma inlärningssätt i Plus-klassen under sex veckor. I slutet av skolåret har alla eleverna deltagit i den här specialklassen. Phoenix-projektet handlar också om att eleverna tillfälligt får gå i en särskild klass, ”boet”, där man kan fokusera på de elever som missat delar av kursplanen eller på de som redan har lärt sig mycket, så att de kan vidareutvecklas inom utbildningen.

Båda organisationsmodellerna möjliggör att eleverna har samma studietid i sin ursprungliga klass, och att man börjar och slutar skoldagen samtidigt.

Antalet elever i klasserna minskas i båda modellerna, och lärarna (om möjligt i Plus-klassmodellen), ämnena och undervisningens innehåll i specialklasserna är de samma som i de ursprungliga klasserna. Metoden kan användas i ett ämne eller flera (vanligtvis portugisiska och matematik, samt andra ämnen med låga resultat). Arbetet som genomförs på lektionerna är mer inriktat på elevernas behov sett till deras inlärningssätt och kunskapsnivå. Dessutom har lärarna möjlighet att utveckla särskilda undervisningsstrategier och respektera olika inlärningstakt samtidigt som man ger enskilda elever mer uppmärksamhet.

Både elever och föräldrar uppdateras om framstegen genom läraren som ansvarar för klassen och via internet.

Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen