UTBILDNINGSKOMMITTÉN FÖR HÄLSA OCH MEDBORGARSKAP I FRANKRIKE

Utbildningskommittén för hälsa och medborgarskap består av samtliga deltagare i utbildningsgemenskapen och lokala partner inom primär- och sekundärutbildningen (lokalpolitiker, polis, rättsväsende samt andra organisationer). Skolans rektor leder kommittén, som arbetar med frågor inom medborgarskapsutbildning genom att inrätta planer för att förebygga våld, föreslår initiativ för stöd till föräldrar i svåra situationer och för att förhindra social utestängning, samt skapar ett program för hälso- och sexualupplysning för att främja ett säkert beteende. Inom utbildningskommittén arbetar man med många olika åtgärder, alla med syftet att förbereda eleverna på att leva och verka tillsammans, att respektera jämlikhet mellan kvinnor och män och för att kunna göra val och utöva sina medborgerliga rättigheter.

Utbildningskommittén för hälsa och medborgarskap är ett organ för reflektion, observation och övervakning. I kommittén utformar, genomför och utvärderar man en utbildningsplan med fokus på förebyggande arbete och utbildning i medborgarskap och hälsa, som finns integrerad i åtgärdsplanen för primär- och sekundärutbildningen.

Den här helhetsprocessen skapar en mer sammanhållen och tydlig bild av skolans policy. Detta skapas genom att stärka varje primär- och sekundärutbildnings betydelse för utbildningen och genom att samverka med lärandet och olika delar av skolvärlden, vilket omfattar följande: Elevråd i sekundärutbildningen. Högskolans studentråd. Idrottsföreningar. Maison des lycéens (sociala, kulturella och idrottsliga föreningar på högskolenivå) etc. På så sätt vill kommittén förbereda eleverna bättre på vuxenlivet genom samhällsutbildning och att hjälpa dem att utveckla en ansvarsfull inställning och ett bra uppförande gentemot sig själva, andra och miljön.

Kommittén är ett organ som samordnar processer och olika åtgärder. De samordnar de enskilda och kompletterande bidragen och skapar på så sätt en tvärvetenskaplig metod för medborgarskap. Kommittén banar dessutom väg för att dessa processer ska kunna genomföras och för att skapa de samarbeten som krävs.

Inom utbildningskommittén arbetar man med många olika åtgärder, alla med syftet att förbereda eleverna på att leva och verka tillsammans, att respektera jämlikhet mellan kvinnor och män och för att kunna göra val och utöva sina medborgerliga rättigheter.

Utbildningskommittén gör följande:

  • 1. Bidrar till utbildning i medborgarskap.
  • 2. Utarbetar en förebyggande plan mot våld.
  • 3. Föreslår åtgärder för att hjälpa föräldrar som har det svårt och för att förhindra utestängning.
  • 4. Inrättar hälso- och sexualundervisning och ett program för att förebygga riskfyllt beteende.

Berörda områden
Under utbildningens gång från primärutbildning till sekundärutbildning behandlas följande ämnen på ett övergripande sätt:
Utbildningsprogram i medborgarskap och samhällskunskap.
Förbyggande av våld (kroppsskada eller kränkningar av människors värde, med koppling till skydd av barn, rasistiska eller antisemitiska handlingar, sexistiskt eller homofobiskt beteende, sexuellt våld eller invigningsriter).
Hälsa och sjukvård, inklusive kopplingar till ett ansvarsfullt beteende när det gäller att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive aids.
Utbildning i sex och samlevnad.
Förebyggande av högriskbeteenden, inklusive beroenden (förhindra rökning och alkoholmissbruk).
Utbildning i första hjälpen.
Utbildning i säkerhet och risker.
Utbildning i säkerhet på vägarna.
Utbildning i hållbar utveckling.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :