MÅ BRA, LÄR DIG MER – ABMA-PROGRAMMET I FRANKRIKE

Åtgärden Må bra, lär dig mer (Aller bien pour mieux comprendre – ABMA) bygger på att elevernas allmänhälsa har betydelse för att kunna förbättra skolmiljön och skolresultaten, samtidigt som man med åtgärden vill minska ojämlikheterna när det gäller hälsa. Det främjar välmående och ett mer harmoniskt samarbete mellan elever och personal. Detta är ett pilotprogram som kommer att genomföras under tre år till och med 2016 inom Lyons utbildningsmyndighet tillsammans med nationella institutet för förebyggande och hälsofrämjande utbildning.

Inom åtgärden ryms allt som främjar välmående och harmonisk interaktion mellan lärare och personal. Syftet är också att förbättra samverkan mellan befintliga åtgärder för medborgarutbildning som rör hälsan.
Som en del av ett nationellt ramavtal mellan det nationella institutet för förebyggande och hälsofrämjande utbildning och direktoratet för skolutbildning inledde Lyons utbildningsmyndighet tillsammans med det nationella institutet för förebyggande och hälsofrämjande utbildning ett treårigt pilotprogram inom ABMA-programmet 2013. Pilotprogrammet ingår i utbildningsmyndighetens kommitté för medborgarutbildning och hälsa och genomförs på skolor på primär- och sekundärnivå.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :