UK_YOUTH CONTRACT

Programmet "UK_Youth contract" fokuserar på ungdomar i åldern 16–17 år som riskerar att hamna i gruppen som varken studerar eller arbetar. Det består av tre viktiga mål. Mål 1: Det främsta målet med programmet är att stödja ungdomar i åldern 16–17 år som varken studerar eller arbetar och som riskerar att hamna utanför samhället att ta del av utbildning, yrkesutbildning eller anställning i kombination med utbildning och att upprätthålla detta. Mål 2: Att förbättra ungdomarnas erfarenheter och kvalifikationer så att de har möjlighet att fortsätta utbilda sig och hitta arbete, vilket då minskar andelen ungdomar som blir arbetslösa som vuxna. Mål 3: Att testa metoder lokalt och betala resultatersättning, vilket förbättrar modellernas effektivitet och bidrar till att utveckla bästa praxis.

De organisationer som genomför programmet kan själva utforma och anpassa ett stödprogram för berättigade ungdomar som ska genomföra heltidsstudier, en lärlingsutbildning eller arbetsplatsanknuten utbildning. De får då resultatersättning.

Organisationerna kan få ersättning på upp till 2 200 brittiska pund per ungdom. Ersättningen är beroende av hur väl de lyckas med att hjälpa ungdomarna att förändra sin tillvaro till en positiv och varaktig situation. Det rör sig om följande resultat: att ungdomarna deltar i heltidsstudier, att ungdomarna deltar i lärlingsutbildning eller får sysselsättning med minst 280 timmars godkända studier per år, att de deltar i deltidsutbildning som inkluderar förnyad anställning under minst sju timmar per vecka.

Utbildarna får ytterligare ersättning för varaktighet när ungdomarna har deltagit under minst fem av sex månader i heltidsstudier som leder till godkända kvalifikationer, deltagande i minst fem av sex månader av en lärlingsutbildning, eller deltagande i minst fem av sex månaders heltidsanställning med deltidsundervisning som motsvarar minst 280 lärarledda utbildningstimmar per år (cirka en dag per vecka). 

Typ
Praxis
Land
Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen