UTRYMME FÖR FÖRÄLDRARNA I SKOLAN

Som i vissa andra länder har skolorna i Frankrike ett särskilt utrymme för föräldrar. Här har föräldrar möjlighet att träffas, delta i undervisningsaktiviteter, förbättra sin förståelse för skolan och samtidigt utveckla sin relation med skolpersonalen.

Genom lagen från den 8 juli 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) skapades en rättslig grund för att inrätta ett särskilt utrymme för föräldrarna (Espace parents) i alla skolor.

Här ges två exempel på skolor med särskilda utrymmen för föräldrar. Det första exemplet är grundskolan Les Géraniums, i Lyon, som har haft ett utrymme för föräldrar (Lieu Accueil Parents, LAP) i cirka 15 år. Detta utrymme är ett område dit föräldrar kan gå under skoltid. Det främsta syftet med utrymmet är

 • att bidra till att förbättra kopplingen mellan föräldrar och lärare,
 • att ändra negativa uppfattningar om varandra,
 • att främja samarbete och engagemang från föräldrarnas sida i olika skolaktiviteter.

En socialarbetare finns på plats åtta timmar i veckan och genomför regelbundet aktiviteter för föräldrarna, såsom möten om särskilda frågor för att informera dem om hur det franska utbildningssystemet fungerar, träffa andra lärare och diskutera med kommunens social- och sjukvårdstjänster hur barnens skolgång fungerar. Föräldrarna får även stöd från skolpersonalen (rektor och lärare).

Föräldrarna kan komma till lokalen när som helst och den används även av föräldrarna som en mötesplats för att diskutera, dela med sig av erfarenheter i sina roller som föräldrar till skolbarn samt stötta varandra. Det finns även en lekhörna för de föräldrar som har mindre barn med sig. I lokalen finns böcker, information om skolregler och aktiviteter samt även information om kulturella, sociala, idrottsrelaterade och fritidsrelaterade aktiviteter i området. Med hjälp av socialarbetaren används lokalen för att anordna föreläsningar om skolfrågor (t.ex. hur skolan fungerar) eller för möten med externa experter (t.ex. medlemmar från nätverket för lärarassistenter för elever med inlärningssvårigheter, socialarbetare eller sjukvårdspersonal). Dessutom har ytterligare projekt utvecklats där föräldrarna kan få en bättre insikt i skolarbetet, t.ex.: matlagningsträffar för att baka och sälja kakor för att samla in pengar till skolaktiviteter, förbereda kassar för elever som vill låna böcker från skolbiblioteket (en verksamhet som även lyfter fram vikten av att läsa), en dockteater där föräldrarna spelar upp pjäser för skolans elever.

Collège Schoelcher, som också ligger i Lyon, har man skapat ett utrymme för föräldrar (Espace Accueil Parents). Lokalen är öppen för föräldrar till barn som går på skolan eller någon av de fem primärskolorna i området, och socialarbetaren som arbetar där är den samma som finns på skolan Les Géraniums. Detta gör det enklare för föräldrarna att komma till lokalen eftersom de är vana vid ett liknande utrymme från primärskolan.
Syftet med föräldralokalen är att förbättra integrationen av familjer, att tillhandahålla aktiviteter för att öka kunskapen om hur högskolan fungerar, att ge eleverna stöd kring studie- och yrkesvägledning och att främja republikanska värden och medborgarskapet. I föräldralokalen anordnas flera olika aktiviteter. Dessa omfattar följande:

 1. Språkkurser för vuxna (franska som andraspråk) för grupper på nybörjarnivå till förberedande kurser för universitetet. Kursen gör att föräldrarna kan
 • förbättra sin franska (för att förstå, tala, läsa och skriva) och på så sätt kunna tyda skriftliga dokument som rör barnens skolgång, samtidigt som de lättare kan samtala med lärarna,
 • lära sig om hur skolan fungerar och vad som förväntas av barnen, och förbättra samarbetet med lärarna,
 • förstå hur skolsystemet fungerar för att kunna följa barnens skolgång på ett bättre sätt,
 • förstå republikens principer och värden samt hur de tillämpas i det franska samhället.

Kursen fungerar enligt följande:

 • Fem grupper på 12–15 personer som leds av vikarier med utbildning i franska som främmande språk eller av gymnasielärare.
 • Kursplan på 120 timmar per skolår (minst 60 timmar) med möjlighet att gå om kursen kommande år, med en begränsning på tre år.
 • Möjlighet till förberedande kurs i franska språket (Diplôme Initial de Langue Française, DILF) och för franskastudier (Diplôme d'Etudes en Langue Française) på nivån A1 (DELF A1) men utan finansiering.
 • Det kostar inget för deltagarna.
 1. Aktiviteter som rör hälsofrågor:
 • En presentation av en dietist, med en workshop i köket.
 • En workshop i hälsa för mammor.
 • En workshop om första hjälpen.
 1. En workshop om medborgarskap: detta är en workshop för föräldrar där man skapar en tidning som innehåller frågor om medborgarskap, t.ex. frågan om användning av mobiltelefoner i skolan, hur samhället har utvecklats, undervisningskvaliteten och elevernas framgång efter skolan samt elevernas beteende när de lämnar skolan.
 2. Handledning (tillhandahålls ofta av högskoleläraren på ideell basis) som omfattar en introduktion till ämnen som engelska, spanska, tyska och informationsteknik (IT).
Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :