MOBILE SQUADS

”Mobile Squads” har skapats för att ge stöd till skolorna att hantera orsaker som kan leda till att elever hoppar av skolan. Tjänsterna inom ”Mobile Squads” begärs av skolledningsorganet och kan gälla åtgärder för följande: frånvaro och avhopp från skolan, beteendeproblem, konflikter mellan vuxna, utbildning för skolpersonal, stöd för elever, skolpersonal och skolledare. Vid mer omfattande situationer kan Mobile Squads vidarebefordra ärendet till andra lämpliga organ.

”Mobile Squads” är en extern tjänst utanför skolan. En ”Mobile Squad” kan bara agera när det gäller obligatorisk skolgång i regionen Vallonien-Bryssel i Belgien och på skriftlig begäran från skolan. Beroende på vilka problem det gäller kan ”Mobile Squad” vidta olika åtgärder: vid frånvaro anordnar de möten med familjen för att uppmärksamma dem på vikten av att gå i skolan och, om det finns konflikter och spänningar i skolan, kan medlings- och konfliktlösningstekniker användas.

”Mobile Squads” har tillgång till många experter, och de består vanligtvis av före detta lärare, psykologer, personer som arbetat brottsförebyggande etc. Beroende på situationen bestämmer ”Mobile Squad” om de arbetar enskilt eller i grupper (med både vuxna och barn).

Typ
Praxis
Land
Belgien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Privat finansiering