LIT3 – LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET I KUBIK – MED INRIKTNING PÅ ROMSKA FAMILJER

Syftet med LIT3 är att främja familjers läs- och skrivkunnighet i romska områden och att använda det som ett verktyg för att höja de romska barnens kunskapsnivå i den allmänna undervisningen. I dag är projektet under utveckling och man testar ett omfattande program för familjers läs- och skrivkunnighet med fokus på tre generationer: Utveckling av en evidensbaserad europeisk politik för familjers läs- och skrivkunnighet och att engagera aktörer för att utveckla lokala strategier för att genomföra åtgärder och politik för familjers läs- och skrivkunnighet. Exempel på läroplan och undervisningsmaterial finns tillgängliga.

Typ
Praxis
Land
Rumänien; Slovakien; Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :