KAAP – initiativet för språkundervisning för föräldrar i Antwerpen

KAAP är ett initiativ från De Scholbrug (Schoolbridge), en icke-statlig organisation i Antwerpen (Flandern, Belgien), och syftar till att skapa band mellan skolor, föräldrar och elever, med särskild inriktning på socialt utsatta familjer. I KAAP-projektet fokuserar man på att ge invandrarföräldrar undervisning i det nederländska språket på barnens skola.

De Scholbrug inledde sin verksamhet inleddes under 1990-talet under ledning av stadens borgmästare. Organisationens främsta mål är att skapa band mellan skolor, föräldrar och elever, med särskild inriktning på socialt utsatta familjer. De Scholbrug erbjuder många olika åtgärder för primär- och sekundärutbildningen och har för närvarande 20 anställda som arbetar med utbildningsutveckling.

De Scholbrug-modellen bygger på ett antal kärnprinciper: jämlikhet (lärare och föräldrar som jämlika partner), förtroende (tillit till föräldrars och elevers kapacitet), anknytning, självbestämmande och anpassning.

Genom KAAP-projektet vill man förbättra kommunikationen mellan föräldrarna och skolorna. I projektet ingår lektioner i nederländska för föräldrar som inte har flamländskt ursprung. Man hjälper även föräldrarna att kommunicera med skolan, t.ex. genom att hjälpa dem att läsa och förstå meddelanden från skolan, och att delta i skolaktiviteter och i barnens utbildning.

Typ
Praxis
Land
Belgien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Lokal finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :