POTHOLES – INITIATIVET FÖR FÖRÄLDRAENGAGEMANG I IRLAND

Initiativet POTHOLES är ett utmärkt exempel där skolor i Irland når ut till marginaliserade familjer på andra sätt än genom de traditionella och formella metoderna. Initiativet skapades i januari 2011 för att hjälpa föräldrar med olika bakgrund från olika kulturer att träffa andra föräldrar från deras skola och andra skolor för att utbyta erfarenheter. Ett viktigt mål är att engagera föräldrar som kanske känner sig isolerade eller som inte känner till skolsystemet, att inkludera dem mer i skolans aktiviteter och beslut samt att presentera alla utbildningsmöjligheter för dem.

Detta är en grupp som skapades i januari 2011 av samordnarna för Home School Community Liaison Scheme (HSCL) där tre grundskolor i området West Tallaght deltar: Killinarden Community School, Mount Seskin Community College och St. Aidan’s Community School. 

Gruppen genomför turer för föräldrar var 4–6:e vecka till områden av historiskt, socialt eller politiskt intresse. Turerna bekostas helt av HSCL:s budget. Från varje skola följer vanligtvis 8–10 föräldrar med. Oftast är det halvdagsturer för att föräldrarna ska hinna tillbaka i tid för att hämta de yngre barnen på skolan. Resmålen ligger inom en timmes restid från Tallaght. I slutet av året anordnas en större dagstur. Vanligtvis får man en lättare lunch i slutet av utflykten. Det finns en guidad del i varje tur och föräldrarna får då bakgrundsinformation eller historiska redogörelser samt material att läsa hemma.

POTHOLES fick 2012 grevskapsdistriktet South Dublins pris för social inkludering. 17 turer har genomförts, de flesta till museum eller andra kulturella sevärdheter eller platser i naturen.

Gruppens syften och resultat

  • Att ge upptagna föräldrar en trivsam och välförtjänt dagstur.
  • Att hjälpa föräldrar med olika bakgrund och från olika kulturer att träffa andra föräldrar från samma skola eller skolor i området för att utbyta erfarenheter.
  • Alla föräldrar försöker bjuda in andra, särskilt föräldrar som känner sig isolerade, nedstämda eller ensamma, till nästa tur och informerar dem om fördelarna med att delta i gruppen.
  • Att skapa en rolig och avslappnad inlärningsmiljö för vuxna.
  • Att presentera möjligheter och initiativ för föräldrar som skolan kan erbjuda.
  • Att föräldrar kan ta med sina barn till platser som de själva har besökt genom POTHOLES och följa med och hjälpa lärarna på studiebesök tillsammans med eleverna.
  • Att inrätta en kärngrupp i Tallaght Secondary School Parents som kan anordna andra aktiviteter för föräldrarna.
  • Föräldrarna kan, om de så önskar, få tillgång till eller slutföra formell utbildning.
  • POTHOLES gör det möjligt för skolorna att ha en föräldragrupp som man kan rådfråga eller som kan inrätta kommittéer.
  • POTHOLES ökar föräldrarnas självförtroende vid kontakt med skolan, vilket skapar mer positiva resultat när det gäller barnens skolgång.

 

Framtiden

Den här gruppen har varit ett oerhört uppskattat inslag. Föräldrarna älskar utflykterna och målen med projektet har blivit påtagliga och uppnåeliga för många av föräldrarna. Föräldrarna är engagerade och deltar på alla sätt i gruppen och det är sällan eller aldrig som någon saknas på turerna. Gruppmedlemmarna säger att de lär sig på ett roligt och enkelt sätt. De nätverkar och utbyter information med varandra när det gäller stöd, tjänster och sociala möjligheter i samhället. Vissa föräldrar har till och med sagt att gruppen har förändrat deras liv. Många föräldrar träffas varje vecka på skolan för att dricka te och prata.

Det är föräldrar som leder och organiserar gruppen nu. Utöver detta har de börjat träffas varje vecka för att sammanställa ett projekt där de med bild och text sammanfattar historierna, arbetet och fördelarna med gruppen för medlemmarna. Många föräldrar har sagt att de som en del av detta arbete har skrivit för första gången på flera år och att de öppet samtalat med andra föräldrar om sina liv för första gången. Gruppen har även fungerat som en plattform för många föräldrar för att få tillgång till eller delta i andra kurser, aktiviteter, kommittéer, tjänster eller möjligheter inom skolan eller i de grupper som de tillhör.

Skolorna lägger för närvarande cirka 900 euro per år och skola för att genomföra dessa turer. Den här modellen skulle kunna fungera i vilket område som helst, den är enkel och ger stora fördelar för individer, familjer, samhället och skolan.

Länkar
School website
Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen