FÖRÄLDRARNAS ENGAGEMANG FÖR ATT FÖRBYGGA AVHOPP FRÅN SKOLAN

Med den här rapporten vill man informera och vägleda för planering på kort och medellång sikt för de 10 Urbact – PREVENT-kommunerna och andra kommuner, lokala myndigheter och skolor i Europa när det gäller föräldrarnas engagemang i utbildningen för att förebygga avhopp från skolan. Granskningen bygger på dokument om avhopp från skolan och social inkludering som analyserats av kommissionen och rådet, dialog och regelbundna samrådsprocesser med de 10 kommunerna som deltar i Urbact – PREVENT och man tar även hänsyn till relevant forskning inom området. PREVENT finansieras av EU:s Urbact-program.

I rapporten identifieras tre områden som är viktiga för att skapa en inriktning som är övergripande, specifik och systematisk och som fokuserar på föräldrarnas engagemang i utbildningen, särskilt för att i tid kunna förebygga avhopp från skolan:

  1. Räckvidd (samhället och enskilda familjer)
  2. Hälsa
  3. Demokratiska system i skolan

Rekommendationerna i rapporten gäller a) samhällsbaserade stödcentrum för familjer, b) samhällsbaserade centrum för livslångt lärande och c) främjande av demokratiska system för kommunikation i skolan.

Typ
Document
Land
Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Ej tillämplig
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Ej tillämpligt