INCLUD-ED INTERAKTIVA GRUPPER

Interaktiva grupper är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna inom forskningsprojektet INCLUD-ED. I INCLUD-ED analyserades utbildningsstrategier för att komma till rätta med ojämlikhet och främja social sammanhållning samt strategier för att åtgärda social utestängning med särskild inriktning på sårbara och marginaliserade grupper. Interaktiva grupper används för att förbättra barn och ungdomars utbildning i olika sammanhang. Klassen delas in i små grupper, där varje grupp har stöd av en vuxen. Varje grupp består av fyra eller fem elever med olika kunskapsnivå, kön, kultur, språk och etnicitet. Det här exemplet beskriver en interaktiv grupp och resultatet av arbetet.

Interaktiva grupper är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna som identifierats i forskningsprojektet INCLUD-ED: Strategier för inkludering och social sammanhållning i Europa genom utbildning (Europeiska kommissionen, sjätte ramprogrammet 2006–2011). I INCLUD-ED analyserades utbildningsstrategier som bidrar till att komma till rätta med ojämlikhet och främjar social sammanhållning, samt strategier för att åtgärda social utestängning med särskild inriktning på sårbara och marginaliserade grupper. De framgångsrika utbildningsåtgärdernas stöd för elever i riskzonen har flera universella delar som har visat sig vara överförbara till många olika områden och som då förbättrat skolresultaten. Interaktiva grupper används för att förbättra barn och ungdomars utbildning i olika sammanhang i hela världen.

Den teoretiska grunden till de interaktiva grupperna utgår från omfattande vetenskaplig litteratur som beskriver att indelning av elever i grupper efter förmåga har en negativ effekt på inlärning, förväntningar och självkänsla, möjligheten att lära sig från klasskamrater och förflyttas till mer avancerade grupper, särskilt för utsatta elever, samt behovet av att utöka antalet interaktioner som eleverna utsätts för. I enlighet med de enastående metoderna för inlärning av vetenskapliga ämnen inkluderar och främjar de interaktiva grupperna elevernas interaktion både kvantitativt och kvalitativt genom metoder för dialog. Teorin för inlärning genom dialog bygger på att eleverna får en djupare förståelse för ämneskunskaperna och att de tar del av processerna kring personlig och social förändring genom dialoger som är jämlika och som erkänner och bygger vidare på varje persons kulturella kunskaper, samtidigt som den uppmuntrar till förändring, förstärker dialogens instrumentella dimension, baseras på solidariska värden och fungerar som och främjar olika bakgrunders lika värde. I de interaktiva grupperna deltar därmed alla de som direkt eller indirekt påverkar elevernas inlärning och utveckling, som lärare, släktingar, vänner, grannar, människor från organisationer, grannsamfund och lokala volontärer.

Interaktiva grupper kan användas som fristående verksamhet men införlivas även i skolor som studiegrupper, tillsammans med andra framgångsrika utbildningsåtgärder som diskussionsgrupper för litteratur och familjeutbildning. Studiegrupperna är ett projekt där hela skolan deltar för att hantera avhopp från skolan och för att förbättra skolresultaten och den sociala sammanhållningen. Som ett resultat av de förbättringar som uppnåtts i dessa skolor har Europeiska kommissionen och Europarådet rekommenderat att man ska betrakta skolor som studiegrupper för att minska avhoppen från skolan och för att förbättra skolresultaten.

Typ
Praxis
Land
Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Översätt (Endast registrerade användare)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Översätt (Endast registrerade användare)