Talk of the Town (ToTT)

Insatsen Talk of the Town (ToTT) utvecklades av The Communication Trust och ICAN – två icke-statliga organisationer i Storbritannien som arbetar med tal, språk och kommunikation. ToTT drevs som ett pilotprojekt i ett fåtal skolor (på primär- och sekundärnivå) i Manchester i ett socialt utsatt område 2011–2012 för att identifiera utvecklingsförseningar i barns tal, språk och kommunikation. Det är en integrerad, samhällsdriven och systematisk metod som används för att stödja barn och ungdomars tal, språk och kommunikation. Det är mycket viktigt att barnens inlärningssvårigheter identifieras och att de får stöd innan problemet leder till frånvaro från skolan. Forskning har visat att det är viktigt att identifiera elever i riskzonen och att snabbt vidta lämpliga åtgärder. I det här fallet är en anpassad metod mest lämplig. I ToTT följer man en systematisk process för att infoga strategier och uppnå mätbara positiva resultat. Insatsen leddes med fyra huvudsakliga syften: 1. Tidig identifiering av barn och ungdomar med behov av stöd för tal, språk och kommunikation. 2. Samarbete mellan föräldrar och läkare gällande hälsa och utbildning. 3. Positiva resultat för barn och ungdomar med förbättrade kunskaper i tal, språk och kommunikation. 4. En hållbar metod, så att policy och praxis fortsätter att främja positiva resultat.

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Privat finansiering

fantastic

Översätt (Endast registrerade användare)