Salas de Vidro: I och utanför klassrum av glas

Syftet med projektet "I och utanför klassrum av glas" i Portugal är att tillhandahålla aktiviteter på gräsrotsnivå för att involvera romska barn i förskolan och för att ge stöd åt deras familjer. Aktiviteterna genomförs utomhus, på gatorna. Tanken med detta är att det ska finnas en öppen och tydlig koppling mellan skolan, barnen och deras familjer. Åtgärden stöds av en tvärvetenskaplig expertgrupp som samarbetar med skolan.

Projektet "I och utanför klassrum av glas" (Aquém e além das salas de vidro) startade 2009–2010 för att utveckla förskoleaktiviteterna i romska områden. Tanken var att aktiviteterna skulle genomföras utomhus i områdets centrum, som om man vore inne i ”klassrum av glas”. Redan från början fokuserade man framför allt på öppenheten. En tvärvetenskaplig grupp sattes samman, som arbetade med barnen varje vecka för att de skulle kunna utveckla sina kompetenser, för att involvera familjerna och för att motivera dem till att skriva in barnen i förskolan. Öppenheten var viktig för att få föräldrarnas förtroende.

Från och med läsåret 2014–2015 genomförs främst två aktiviteter:

  • I klassrummen av glas: Lektioner hålls på gatorna i området. Syftet med lektionerna är att utveckla den muntliga språkkompetensen (ordförråd och tal) hos barn under tre år. Under lektionerna uppmuntras mammor och mor- och farmödrar att delta och lektionerna genomförs tillsammans med den lokala gruppen inom det nationella systemet för intervention i tidig ålder (som består av bland annat psykologer, terapeuter och socialarbetare).
  • Utanför klassrummen av glas: Varje vecka hålls lektioner på förskolan (för barn 3–5 år) som leds av den tvärvetenskapliga gruppen och där förskolepersonalen och barnens familjer deltar.
Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :