STUDIELOKALER FÖR ROMSKA ELEVER

Studielokaler (Tanoda) inrättades med hjälp av EU-medel i Ungern på 90-talet för att ge stöd till missgynnade elever och romska elever. I studielokalerna finns många olika stödtjänster för ungdomar, där man främst fokuserar på inlärning. Här finns inlärningsstöd, omfattande fritidsaktiviteter och extra stöd inom andra områden vid behov. I studielokalerna får eleverna hjälp med läxorna och grupparbeten samtidigt som de förbättrar sina inlärningsförmågor och får en gemenskapskänsla.

I Ungern, där utbildningssystemet blev mycket selektivt på 90-talet, är möjligheterna till utbildning för missgynnade elever och romska elever begränsade jämfört med för andra elever. Skolorna där missgynnade elever och romska elever går ligger ofta i förorter i de norra och nordöstra delarna av landet. Skolorna bedöms ha bristande infrastruktur och bristfälliga ekonomiska resurser samt personalresurser.

Under 90-talet inrättades en experimentell metod för organiserad utbildning utanför skolan av några unga lärare och advokater. Deras syfte var att ge stöd till missgynnade elever och romska elever och hjälpa dem med förberedelserna inför examensprovet (klass 12) som innebär att de kan gå vidare till högre utbildning.

Från 2004 och framåt har EU-medel använts för att inrätta studielokaler i missgynnade små områden och bosättningar i landet. Syftet med dessa projekt var att ge eleverna möjlighet till bättre resultat, minska tröskeln för inlärning och att stärka elevernas kulturella identitet. 

Studielokalen är en gemenskap som bygger på lokala behov och ungdomars frivilliga deltagande. Den drivs av en icke vinstdrivande organisation med fristående infrastruktur. Här finns tillgång till omfattande tjänster som är inriktade på övergripande personlig utveckling som annars kanske inte finns tillgänglig för barn och ungdomar i socialt utsatta områden.

Det främsta målet med studielokalerna är följande: att förbättra relationerna mellan lärare och elever, att fungera som en plats för lärande för missgynnade elever, att integrera romska föräldrar i samhället, att identifiera och stötta begåvade barn, att minska avhoppen från skolan, behovet att gå om årskurser och arbetslöshet, att utveckla sociala färdigheter för framtida anställning, att förbättra kulturlivet, att tillhandahålla fritidsaktiviteter för missgynnade ungdomar, att erbjuda anställning för lågkvalificerade personer, att stärka banden mellan skolorna och samhället, att utbilda framtidens lärare, att ge eleverna vägledning och måltider.

Typ
Praxis
Land
Ungern
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering