MiCREATE – migrantbarn och samhällen i ett föränderligt Europa

Bild: Micreate logo

Syftet med projektet MiCREATE är att främja inkludering av olika grupper med migrantbarn genom att anta en barncentrerad strategi för integrering av migrantbarn på utbildningsmässig och politisk nivå. Mot bakgrund av behovet att se över den rådande integrationspolitiken syftar forskningsprojektet till en omfattande undersökning av de nuvarande integrationsprocesserna av migrantbarn för att förbättra deras delaktighet, medverkan och välbefinnande.

Verksamheterna i MiCREATE ledde fram till olika resultat för att bygga upp förmågan och medvetenheten hos lärare och utbildningspersonal, och hos yrkesverksamma och andra vuxna, som regelbundet kommer i kontakt med migrantbarn för att bättre bedöma risker och möta migrantbarns särskilda behov i värdsamhällen.

Några av projekten omfattar: Handbook for Teachers (Tools for Diversity Management), som är en vägledning till hjälp för lärare att ta itu med de utmaningar de kan möta när de arbetar med migrantbarn och en introduktion till många olika metoder och strategier som utvecklats särskilt för miljöer som mångkulturella klassrum, verktyget för att höja medvetenheten IC ”Multiculturalism at school”, Digital Storytelling Tool, politikdokument och videor som belyser brister och hinder för barncentrerad integrationspolitik i rådande politik och strategier för integration i varje land och på EU-nivå samt flera rapporter.

Typ
Document (direct evidence)
Land
Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Nederländerna; Polen; Portugal; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering