Filosofi för barn (P4C)

Den här insatsen är en utbildningsmetod som är inriktad på främjande av filosofiska frågeställningar som från början utvecklades av professor Matthew Lippman i USA 1970. Syftet med programmet är att skapa en så kallad frågebaserad gemenskap i klassrummet och att få barnen att bli mer villiga att ställa frågor, resonera, komma med argument och samarbeta med varandra.

Material som rekommenderas av Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education (SAPERE) omfattar berättelser, dikter, manus, kortfilmer, bilder, artefakter och bilderböcker. Efter återkoppling från lärare och elever visade det sig att P4C hade en gynnsam effekt på andra områden som elevernas självförtroende för att våga hålla tal, tålamod att lyssna på andra och deras självkänsla.

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Storbritannien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Nationella regeringen; Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :