E-COURSE projektet – öka migrant- och flyktingbarns deltagande

Bild: E-COURSE project

Projektet E-COURSE syftar till att förbättra tillgången, deltagandet och läranderesultaten för nyanlända migrant- och flyktingbarn i låg- och mellanstadiet i Tyskland, Grekland, Italien, Frankrike och Cypern och på europeisk nivå för att främja deras allmänna integration i värdsamhällena.

Projektet kommer att vara till hjälp för lärare och skolpersonal att tillgodose migrant- och flyktingbarns lärandebehov och ge dem värdefulla färdigheter och verktyg för att göra det. Projektet kommer att bidra till att öka deltagandet och förbättra resultaten för nyanlända migrant- och flyktingelever i låg- och mellanstadieskolor och hantera avhopp från skolan.

Bland projektets resultat märks:

  • Lärmoduler – för att lärare och skolpersonal effektivt ska kunna verka för jämlikhet, mångfald och inkludering
  • En stödplattform för skolor – för att underlätta för skolor att stödja migrant- och flyktingbarns aktiva deltagande och samarbete mellan alla i skolgemenskapen

En metodik – för att utveckla och genomföra en politik och handlingsplaner för mångfald i skolan.

Typ
Document (direct evidence)
Land
Cypern; Frankrike; Grekland; Italien; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering