Paket med akut psykologisk hjälp för barn

Det här utbildningspaketet är en introduktion för medverkande i akut psykologisk hjälp för barn. Utbildningen har utvecklats för personal och frivilliga som arbetar med psykosocialt stöd för barn, och de som ger direkt omsorg och stöd till barn och deras vårdnadshavare i krissituationer som sjuksköterskor, lärare, socialarbetare, hälsovolontärer och ambulanssjukvårdare.

Utbildningen syftar till att deltagarna ska kunna:

  • få veta mer om barns reaktioner på påfrestningar
  • få veta vad akut psykologisk hjälp för barn är och vad det inte är
  • förstå de tre handlingsprinciperna ”se, lyssna och agera” för barn
  • ge akut psykologisk hjälp till ett barn och en vårdnadshavare i krissituationer
  • undersöka komplexa reaktioner och situationer
  • vara medveten om vikten av egenvård när man hjälper andra.

Denna utbildningsmodul är en av fyra om akut psykologisk hjälp som åtföljer ett paket med material om akut psykologisk hjälp. De omfattar bl.a.: en inledande bok A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies och en broschyr, A Short introduction to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :