Programmet för barns resiliens: psykosocialt stöd i och utanför skolor

I programmet för barns resiliens konstateras att barns välbefinnande påverkas av deras samspel med föräldrar och vårdnadshavare, kamrater och med andra i samhället. Det omfattar alla områden i barns liv för att bidra till deras välbefinnande och resiliens genom workshops för barn med inriktning på att stödja barns inre styrka och sociala interaktion.

Sammantaget omfattar programmet arbete med hela samhället för att karlägga sätt att förbättra den miljö barnen lever i och särskilt att förbättra skyddssystem för barn. Det finns en broschyr för att beskriva hur aktiviteterna i programmet för barns resiliens kan användas både i formella miljöer som skolan och utanför skolan i alla slags barnvänliga utrymmen.

En annan resurs är programchefens handbok för de med begränsad erfarenhet av program för barns resiliens, och för personal och frivilliga som är intresserade av att få veta mer om planering och förvaltning av program.

Det här och annat material för programmet har utvecklats av Psychosocial Centre of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) och Rädda Barnen.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Danmark
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :