Psykopedagogiskt material om krig och stressituationer

Reference Centre for Psychosocial Support (PS Centre) arbetar inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och har utvecklat material för att hantera barns oro och farhågor för krig, en vägledning om att prata med barn om krig och en infografik om reaktioner i påfrestande situationer.

1 – Vägledningen ”How do you talk to children about war?” kan användas av föräldrar och vårdnadshavare med barn som har påverkats direkt av konflikter och för barn som har vänner i konfliktsituationer. Den kan användas som hjälp för föräldrar som kanske har svårt att hitta förklaringar efter att ha sett oroväckande bilder på TV eller stöd och omsorg i sociala medier för deras barn. Den kan användas av frivilliga i Röda Korset och Röda halvmånen som ger stöd till konfliktdrabbade familjer och barn, och av personal och frivilliga som bemannar telefonjourer och hjälplinjer. Den finns på engelska, polska, ukrainska, ryska och rumänska.

2 – En infografik, Common reactions to distressing situations and extreme stress, där de fysiska, psykiska, emotionella, mellanmänskliga och beteendemässiga reaktionerna på extrem stress och påfrestande händelser och vanliga reaktioner hos barn beskrivs. Finns på engelska och polska.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :