Verktygslåda för ett utrymme för säkert läkande och lärande

I verktygslådan för ett utrymme för säkert läkande och lärande ges humanitär personal på fältet vägledning i praktiskt genomförande, exempel på användbara verktyg, omfattande utbildningsmaterial och instruktionsdokument. Resurserna är avsedda för ett nio månaders program och kan användas både i stads- och landsbygdsområden utifrån lokalt fastställda behov och prioriteringar.

 

Ett utrymme för säkert läkande och lärande är en säker, trygg och förutsebar plats där barn och ungdomar som lever i konflikt- och krissituationer kan lära sig, utvecklas och få skydd. Resurserna bygger på Internationella räddningskommitténs strategier Families Make the Difference och Healing Classrooms för skydd och utbildning för barn.

De är avsedda för ett nio månaders program och har utvecklats för tremånaders genomförandecykler med utgångspunkt i begynnande kriser. Innehållet i verktygslådan kan anpassas till situationer i läger eller värdsamhällen i både stads- och landsbygdsområden. Innehållet i verktygslådan för socioemotionellt lärande, läsning och matematik har utformats för barn i åldern 6–11 år. Innehåll med färdigheter för föräldrar finns för vårdnadshavare för barn (6–11 år) och ungdomar.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Privat finansiering