Barnvänliga utrymmen i verktygslådan för humanitära utrymmen

Barnvänliga utrymmen används av humanitära organ för att öka barns tillgång till säkra miljöer och främja deras psykosociala välbefinnande. En del program för barnvänliga utrymmen kan vara inriktade på informell utbildning eller andra behov som barn har, men syftet med alla dessa program är att erbjuda en avslappnad och rolig miljö för barn.

I verktygslådan för barnvänliga utrymmen finns material som hjälp för chefer och kontaktpersoner att inrätta och förverkliga barnvänliga utrymmen av hög kvalitet. De centrala principerna är att skydda barn mot skada, främja psykosocialt välbefinnande och att utnyttja samhällets och vård- och omsorgsgivares resurser.

Verktygslådan för barnvänliga utrymmen i humanitära sammanhang omfattar:

Verktygslådan utvecklades för att komma till rätta med brister i kvaliteten i barnvänliga utrymmen.

Typ
Document (indirect evidence)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :