Minskar avhoppen från skolan med intensiv handledning?

Forskning som gjorts i Nederländerna har visat att ett års intensiv handledning sannolikt minskar avhoppen från skolan med mer än 40 procent och leder till sociala fördelar. Målgruppen bland eleverna var de som påbörjade yrkesutbildning på sekundärnivå. Genom dessa resultat kan man utläsa att de största fördelarna finns under första årets handledning och effekten är störst för de elever som på förhand löper stor risk att hoppa av skolan. Exempel på handledning är att arbeta med studiefärdigheter (t.ex. att planera och organisera), ge rådgivning vid personliga problem samt ha kontakt med föräldrarna. Både handledarnas förebyggande (före avhopp) och stödjande åtgärder (bland elever som har hoppat av) har varit fruktsamma och tillsammans minskade de avhoppen från skolan avsevärt.

Typ
Document
Land
Nederländerna
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen