RefugeesWellSchool

Bild: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) är ett EU-finansierat Horizon 2020-projekt som genomförs av sju partner i sex länder i Europa. Dess övergripande syfte är att fortsätta genomföra den evidensbaserade roll som förebyggande, skolbaserade interventioner har för att främja vuxna flyktingars och invandrares mentala välbefinnande och hur de kan genomföras i olika utbildningssammanhang.

För att bättre förstå den inverkan som förebyggande program kan ha i skolsammanhang utvärderas i RWS projektet effektivitets- och genomförandeprocesser för följande fem förebyggande skolbaserade interventioner:

  • Fortbildning för lärare och Teaching Recovery Techniques (lära ut återhämtningsmetoder)
  • Undervisningsprogram i dramaterapi
  • Välkommen till skolan
  • PIER (Peer Integration and Enhancement Resource, resurs för kamratintegration och stärkande) intervention
  • Fortbildning för lärare.

I RWS studeras hur effektiva dessa fem olika interventioner är för vuxna flyktingars och invandrares mentala välbefinnande som deltar i dessa interventioner. I RWS används begreppet ”mentalt välbefinnande” i vid bemärkelse med avseende på:

  • Minskade problem med mental hälsa
  • Ökad återhämtningsförmåga
  • Stärkta nätverk för socialt stöd och positiva interetniska relationer
  • Närvaro och en känsla av samhörighet i skolan.

Resultaten av genomförandet och undersökningarna kommer att spridas till deltagarna, yrkesverksamma som arbetar med barn i skolor, allmänheten, beslutsfattare och akademiker.

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Belgien; Danmark; Finland; Norge; Storbritannien; Sverige
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering