SHARMED: Shared Memories and Dialogue

Bild: SHARMED logo

SHARMED var ett aktionsforskningsprojekt som genomfördes 2016–2018 i tre länder och gav mer än 1 000 barn i åldern 9-11 år en innovativ lärupplevelse. Fotografier och annat visuellt material användes för att inspirera till samtal om minnen som rör personen, familjen och gruppen och att lära barn om kulturell mångfald på ett respektfullt sätt.

SHARMED som finansierades genom programmet Erasmus+ hade tre mål:

1. Att få barn att förstå att olikhet inte är något negativt utan mycket naturligt och värdefullt. SHARMED syftade till att ge barn möjligheter att uttrycka sina olikheter och vara öppna inför andra människors olikheter.
2. Att stödja lärare i att kunna dra nytta av sina elevers mångfald, som vanligtvis ses som ett hinder snarare än en möjlighet. SHARMED syftade till att initiera ett nytt synsätt för att inspirera lärare och stödja dem i att anpassa de verktyg som utvecklats i SHARMED för att främja en mer inkluderande utbildning.
3. Att främja innovation i undervisningsmetoder genom att presentera resultaten av den utvärderande forskningen för olika berörda parter.

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Italien; Storbritannien; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering