Stöd till integrationen av migrerande elever och flyktingelever i utbildningen i Portugal

Portugals regering har inrättat flera stödmekanismer och åtgärder för att säkerställa en enkel och verkningsfull integration av migrerande elever och flyktingelever i utbildningen och i samhället.

Arbetsgruppen för den europeiska migrationsagendan är ett initiativ från generaldirektoratet för utbildning för att hantera bristande utbildningsresultat och hinder för inkludering som barn och ungdomar ställs inför från förskola till gymnasium.

Det finns flera tillgängliga resurser och rekommendationer, främst på portugisiska, inklusive följande:

  • Não São Apenas Números (Det är inte bara siffror): Verktyg för migration och asyl i Europeiska unionen som utformats för att hjälpa lärare och annan utbildningspersonal att få ungdomar att delta i diskussioner.
  • Portugal é que me escolheu (Portugal valde mig): En dokumentär om sju flyktingar som för närvarande är i Portugal och deras berättelser.
  • Undervisning om flyktingar: En webbplats från UNHCR med kostnadsfritt utbildningsmaterial och riktlinjer för lärare i primär- och sekundärutbildningen om hur man inkluderar flyktingbarn och -ungdomar på lektionerna.
Typ
Document (indirect evidence)
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen