DREAMS: Främja mångfald vid övergången från primär till sekundär utbildning för att förhindra avhopp från skolan

DREAMS är ett strategiskt partnerskap inom Erasmus+ som genomförs under 24 månader. I projektet ingår tre skolor och två ideella organisationer som arbetar med att hantera avhopp från skolan, särskilt där det finns en stor kulturell mångfald. Så här långt har projektet genomförts i Spanien, Italien och Portugal.

Syftet med projektet är att förebygga avhopp från skolan genom stöd till elever, lärare, familjer och skolor genom att skapa en trygg övergång från primär till sekundär utbildning genom att inkludera alla typer av mångfald. I programmets mål ingår att undersöka aktuell verksamhet och att utforska elevernas behov vid övergången från primär till sekundär utbildning, samt utvärdera och skapa en metod som utgår från processarbete och metoden Theatre of the Oppressed. Detta görs genom att utvärdera metoder med hjälp av pilotworkshoppar och aktiviteter i skolorna för att sedan skapa verktyg för en smidig övergång med utgångspunkt i resultaten.

Genom projektet har man skapat flera verktyg för olika målgrupper som en rapport om bästa praxis, en handbok för lärare och rådgivare, en familjebroschyr samt resurser och verktyg för elever. Resurserna finns på engelska, spanska, portugisiska och italienska.

Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Italien; Portugal; Spanien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering