Ett formativt bedömningsverktyg för klassrumsmiljön

Det formativa bedömningsverktyget för klassrumsmiljön har utvecklats inom ramen för rapporten ”A formative, inclusive, whole school approach to the assessment of social and emotional education in the EU” i syfte att ge en omfattande och enhetlig utvärdering av klassrumsmiljön och vägleda lärare och elever så att de kan skapa positiva förändringar i klassrummet tillsammans.

Verktyget består av nio indikatorer för att bedöma klassrumsmiljöns kvalitet:

  • Kulturell anpassningsförmåga och inkludering.
  • Säkerhetstänk, inklusive förebyggande av och skydd mot mobbning.
  • Positiv klassrumshandledning.
  • Goda relationer mellan lärare och elever.
  • Stöttande miljö mellan elever.
  • Samarbete, inklusive grupparbeten.
  • Aktivt elevengagemang i meningsfulla inlärningsövningar.
  • Utmaningar och höga förväntningar på alla elever i klassrummet.
  • Elevernas röst, inklusive deras delaktighet i beslut i klassrummet.

De nio indikatorerna presenterades i ett frågeformulär för att hjälpa lärare och elever att identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter inom varje område. Verktyget kan anpassas av lärarna i klassrummet beroende på gruppen så att det är kulturellt meningsfullt och att det fungerar för elevernas utvecklingsnivå.

Typ
Document (direct evidence)
Land
Irland; Italien; Malta
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Översätt (Endast registrerade användare)