Reducing early school leaving with practice enterprise (RUSESL)

Det främsta målet med RUSESL-projektet är att förebygga att elever lämnar skolan när de är i slutet av sekundärutbildningen. Dessa elever är en målgrupp som ofta förbises, eftersom definitionen av avhopp från skolan avser utebliven skolgång före 16 års ålder eller innan eleven slutfört tre år i grundskolan.

I projektet användes metoden Practice Enterprise (PE). PE-metoden innebär att eleverna driver ett företag där de får arbeta med verksamheten och lära sig att arbeta i grupp, ta ansvar, ta egna initiativ och förbättra sina mjuka färdigheter samt den yrkesmässiga och tekniska kompetensen.

Projektet finansieras av Erasmus+ och det finns omfattande guider och rapporter om arbetet (på fem språk):

  • I de nationella rapporterna finns information om uppgifter och statistik om avhopp från skolan och om sysselsättningssituationen för ungdomar, skälen till avhopp från skolan samt en samling god praxis när det gäller vägledning i skolorna.
  • I den jämförande rapporten presenteras en gemensam insatsmetod för att använda PE-metoden i partnerländer, samtidigt som man upprätthåller ett EU-perspektiv.
  • I vägledningen presenteras hela PE-metoden med utgångspunkt i erfarenheterna från andra rapporter och piloterfarenheter inklusive exempel på användning av PE samt bedömningsmetoder.
Typ
Document (indirect evidence)
Land
Bulgarien; Italien; Litauen; Spanien; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :