Zoom2Choose – Yrkesvägledning

Zoom2Choose är ett verktyg för yrkesvägledning som hjälper ungdomar att visualisera sin framtid med hjälp av bilder som en visuell språngbräda.

I projektet finns två verktyg som kan användas av en stor målgrupp, särskilt av dem som har läs- och skrivsvårigheter. "Zoom2Choose" baseras endast på klassificering av bilder. Detta fungerar sedan som underlag för yrkesvägledarna för att hjälpa ungdomarna med sina karriärval. I verktyget "100 jobs" kan man läsa alla texterna men även lyssna på dem, vilket gör dem tillgängliga för en större publik.

Den mest innovativa delen av projektet är att det utöver yrkesvägledning och hjälp att forma en individuell karriärplan även innehåller språkövningar som presentation av de olika yrkena. Verktyget har utformats så att det kan användas på modersmålet eller på ett främmande språk, och det omfattar de tre språk som studeras mest.

Typ
Praxis
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :