Programmet Tutorat

Bryssels fria universitet (Université Libre de Bruxelles, ULB) inrättade 1989 ett mentorprogram som syftar till att skapa jämlikhet i fråga om möjligheter, engagemang, samarbete med skolor, kvalitet och utveckling. Programmet drivs sedan 2006 i regi av Schola ULB och är det största fria skolmentorprogrammet i huvudstadsregionen Bryssel.

Studentmentorer från universitet leder varje läsår seminarier för mindre grupper av elever med svårigheter i skolan. Genom ett unikt samarbete med partnerskolor äger mentorverksamheten rum i skolornas lokaler, och regelbundna kontakter med lärare och elever garanterar hållbara resultat.

Denna mekanism leder till ett ömsesidigt ansvarstagande. Studenterna ger prov på solidaritet och engagemang, men utvecklar också färdigheter som uppskattas på arbetsmarknaden: pedagogik, ledarskap och självständighet.

För att förbättra verksamhetens kvalitet genomförs årliga utvärderingar med lärare, mentorer, elever och rektorer. Studentmentorerna erhåller också handledning och utbildning.

Typ
Praxis
Land
Belgien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering; Nationella regeringen; Privat finansiering