Kvoter för studenter från etniska grupper och stipendier för romska studenter

Kvoternas målgrupp är studenter från etniska grupper som inte har tillgång till högre utbildning på sitt eget språk. Åtgärden är inriktad på inskrivning av studenter i högre utbildning. Kvoterna definieras enligt lagen om studentstandarder från 2013, men regeringen fastställer varje år kvoternas procentsats. Kvoterna utgör vanligen 10 % av det totala antalet studenter i grundutbildningen och som är inskrivna vid samtliga allmänna fakulteter. Stipendierna för högre utbildning är inriktade på flera kategorier: 50 % för studenter från socialt utsatta grupper, 30 % för studenter med de högsta akademiska resultaten och 20 % för studenter som ansökt till utbildningsprogram med stor betydelse för samhällets utveckling (som elektroteknik, maskinkonstruktion, bioteknik, medicin, matematik och naturvetenskap). Sedan läsåret 2015–2016 är romska studenter en särskild målgrupp som är berättigad till stipendier. Romska studenter är det enda undantaget där målgruppen baseras på etnicitet. Stipendier för romska studenter infördes för första gången under läsåret 2016–2017.

Typ
Praxis
Land
Nordmakedonien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :