Moduler i den grundläggande lärarutbildningen om att undervisa tvåspråkiga barn och allmän utbildning/studier i kristendom, livsfilosofi och medborgarskap

Syftet med modulen "Att undervisa tvåspråkiga barn" är att förbereda samtliga blivande lärare i Danmark på att undervisa tvåspråkiga barn. Man vill med modulen förbereda blivande lärare på att identifiera utmaningar i undervisningen som rör andraspråket vid undervisningen och att lyfta fram elevernas språkliga och akademiska utveckling i klassrum där man talar flera olika språk. Syftet med modulen "Allmän utbildning/studier i kristendom, livsfilosofi och medborgarskap" är att förbereda alla blivande lärare i Danmark på att kunna tolka den allmänna utbildningens syften, utvecklingen av yrkesetik och att kunna hantera komplexa utmaningar i läraryrket mot bakgrund av kulturell, värdebaserad och religiös mångfald. Med hjälp av modulen vill man att blivande lärare på ett nyanserat och reflekterande sätt ska kunna relatera till etiska, politiska, demokratiska och religiösa utmaningar som är kopplade till utbildning, föräldraengagemang och skola i ett globaliserat samhälle. Båda åtgärderna är obligatoriska vid samtliga universitet med grundläggande lärarutbildning i Danmark.

Typ
Praxis
Land
Danmark
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :