Nightingale – ett mentors- och integrationsprojekt

I Nightingale-programmet paras en student från lärarutbildningen i Zug i Schweiz (Pädagogische Hochschule, PH Zug) ihop med ett barn i åldern 8–12 år från en skola i ett område där många barn är migranter eller kommer från minoritetsgrupper. Elva studenter från PH Zug deltog i programmet 2016–2017. Genom programmet får mentorn och barnet stöd för att träffas två till tre gånger i veckan under sju till åtta månader. Under dessa informella träffar deltar mentorn och barnet i aktiviteter tillsammans. De kan t.ex. gå på zoo ellerbio eller idrotta tillsammans. Det huvudsakliga syftet med Nightingale är att bidra till utvecklingen av lärarstudentens förståelse för andra kulturer och den interkulturella inlärningen genom att vara mentor för barn med olika social och etnisk bakgrund. Man vill även underlätta kontakten mellan universitetsstudenter och skolbarn och på så sätt minska klyftan mellan teori och praktik i lärarutbildningen.

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Schweiz
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering; Privat finansiering